"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Филм: "Пътуване към оживялото Възраждане"

Всеки народ притежава своите основания за национална гордост. Възраждането е „най-българското време” – както го нарича Захари Стоянов. Закъснелият, но състоял се български Ренесанс. Времето, когато народът на България получава струите на своя нов живот. Време на личности като Паисий, Левски, Ботев и Бенковски. И както пише Симеон Радев в своя знаменит труд „Строителите на Съвременна България”, именно във Възраждането „трябва да се търсят добродетелите на духа и на волята, чрез които българският народ възмогва над трудностите на една малка държава и над рисковете на една бурна история...”
Филмът "Пътуване към оживялото Възраждане" на Стоян Радулов е именно едно такова вълнуващо пътешествие в миналото и търсене на неговите послания. Той търси истинските впечатления за миналото на българската нация, обхождайки градовете, където са нейните корени... Копривщица, Панагюрище, Мелник, Златоград, Елена, Търново, Габрово...
"Пътуване към оживялото Възраждане"
Само по Телевизия Туризъм

Няма коментари:

Публикуване на коментар