"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

"Многоликата българка": Елисавета Консулова-Вазова

Елисавета Консулова-Вазова
Елисавета Консулова е родена в Пловдив през 1881 г. Тя е една от най-известните български живопистци. Открива през 1919 г. първата изложба на жена-художничка у нас. Става съпруга на д-р Борис Вазов (брат на класика Иван Вазов) и му ражда три дъщери.
След като завършва Рисувалното училище в София, Елисавета, заедно с двете си дъщери,  заминава за Мюнхен (1909-1910), където специализира в Академията на дружеството на жените-художнички при проф. Книр. По творческия си път тя създава портрети на Иван Вазов, Стоян Михайловски, Добри Христов, Борис Вазов и множество детски портрети, издържани в естетиката на импресионизма, която й донася името „майка на цветята” (проф. Константин Гълъбов).
Елисавета Консулова организира и редактира сп. „Беседа” (1934-1940), преименувано на „Дом и свят” (1940-1943), учредителка е на дружеството за домашна култура „Български дом”,  което прави редица изложби в периода 1936-1945 г., една от начинателките е на движение „Родно изкуство” у нас. Консулова е и един от първите деятели на Българския куклен театър.
Един от съществените  културни приноси на Елисавета Консулова  е и дейността й като художествен критик и преводач. Тя превежда от английски и немски над 20 романа, като преводаческата й  дейност започва още в ранната 1905 г.
По време на Балканската война Елисавета е самарянка в Ямбол и Лозенград, доброволка в холерния лагер в Чаталджа.

(Из книгата на Катя Зографова „Многоликата българка. Забележителни жени от Възраждането до наши дни”, С., Изток-Запад. 2006)

Няма коментари:

Публикуване на коментар