"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Една привечер на Катя Маринова . . .


Една привечер

Под сенките от облаците хвърлени,
едно петле кълвеше времето.
В каручката си, слънцето обърнато,
на залез сресваше перчема си.

Прозорците - със сенки пълни чаши -
потъваха мастилено във здрача.
Прибираше нощта - пчелата-майка -
във кошера си дневните пазачи.

И бавно запрепуска по конеца -
опънат дъжд - на тишината впряга.
Приличаше картината на вечност,
в която само мъдреци присядат.

Подарявам тази стрелчанска привечер на чат-патците от Панагюрище. С обич!
Катя Маринова

Няма коментари:

Публикуване на коментар