"Тежко на оня народ, който се самоотрича и самоунищожава. Народ без доверие в силите си, без обич към своето, колкото и скромен и да бъде, е народ нещастен." (Иван Вазов)

Бележити панагюрци: Дамаскин Рилец - духовен пазител на българщината

Паметната плоча на Дамаскин Рилец в Историческия музей на Панагюрище
Дамаскин Рилец е поредният панагюрец, записал името си в духовната и политическа история на България, чието име напомня за силата на човешките доброта и непреклонност пред обстоятелствата. Роден през 1817 г. в Панагюрище като Димитър Иванов Дипчев - брат на Васил Дипчев (участник в Априлското въстание, заместник-апостол на Васил Петлешков в Брацигово и съпруг на Райна Княгиня) в средата на века Дамаскин Рилец ще има важен принос в борбата за независима българска църква в Македония, а също и в укрепването на младата Българска екзархия.

Като млад мъж Димитър става послушник в Рилския манастир, а по-късно завършва семинарията на остров Халки и първоначално учителства в Мехомия, а от 1849 до 1856 година - и във велешката махала Пърцорек, където въвежда взаимоучителния метод. Той продължава да преподава и дори, когато вече е ръкоположен е за архимандрит.. От 1858 до 1861 година става главен учител в Кюстендил. След клевети пред турците от гръцките духовни власти обаче е принуден да напусне града.
Председател е на Пловдивското епархийско настоятелство от 1862 година. От 1869 година преподава и в местното епархийско училище. Занимава се и с книжовна дейност.
Дамаскин Рилец е и в основата на създаването на църковно-просветната школа при Араповския манастир край Станимака (днес Асеновград - б.а.).
В 1872 година на базата на натрупания като учител във Велес престиж е избран от велешани за Велешко-Струмишки митрополит, но в получения през 1873 година берат Струмишка епархия вече не фигурира. Член е на Екзархийския Свети синод в Цариград от 1875 година.
Дамаскин Рилец умира в 1877 година в Араповския манастир.
"Чат-пат"
This page is to promote the town Panagiurishte in Bulgaria, Europe. It is a town with a rich and ancient history, unique culture and hospitable people. See it and love it.

Няма коментари:

Публикуване на коментар